File download
Send files
Remove all

Eläinkoeteknikko/Laborantti/In vivo laboratory technician

8 September 2021

Etsimme Oulun toimipisteeseemme työntekijää jolla on monipuolista kokemusta laboratoriotöistä eläimillä ja biologisilla valmisteilla (solut, veri, yms).

Toimenkuvaan kuuluvat erityisesti eläinten käsittely, lääkeaine-tutkimuksiin liittyvien farmakokinetiikkatutkimuksien suorittaminen hiirillä ja rotilla, sekä lisäksi in vitro-työt kudosvalmisteilla ja solumalleilla, näytteenvalmistus LC/MS-analytiikkaan biologisista matriiseista (esim. veriplasma), sekä erilaisten fysikokemiallisten määritysten ja suorittaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu yleisiä laboratorion ylläpitotehtäviä yhdessä muun tiimin kanssa.

Tehtävien hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta eläinten käsittelystä sekä vastuuntuntoa tutkimuksen laadusta ja etiikasta. Soluviljelykokemus sekä qPCR-tekniikan hallinta ovat eduksesi.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti. Kyselyt, hakemukset ja CV palkkatoivomuksineen alla mainittuun osoitteeseen 8.10.2021 mennessä.
E-mail: recruitment@admescope.com

Admescope Oy (www.admescope.com) tarjoaa ADME-Tox tutkimuspalveluita lääkekehitysyrityksille. Voimakkaassa kasvussa olevan yrityksen erityisosaamista ovat lääkeainemetaboliaan, lääke-lääkevuorovaikutuksiin ja kvantitatiiviseen bioanalytiikkaan ja farmakokinetiikkaan liittyvät tutkimukset. Yritys tarjoaa monipuoliset ja haastavat työtehtävät kansainvälisten pharma- ja biotech-yritysten yhteistyökumppanina. Tällä hetkellä asiakkuuksia on 29 maassa, neljässä maanosassa. Vuodesta 2020 lähtien Admescope on ollut osa alankomaalaista Symeres-konsernia, joka työllistää noin 500 henkilöä Alankomaissa, Suomessa, Ruotsissa ja Tsekissä.

In English: 

We are looking for an employee at our Oulu unit with extensive experience in laboratory work in animals and biological preparations (cells, blood, etc.).

Tasks include, in particular, handling animals, performing animal studies in mice and rats to investigate drug pharmacokinetics, as well as in vitro work with tissue preparations and various cell lines, sample preparation of biological matrixes (e.g. plasma) for LC/MS analytics, and various physicochemical analyses. In addition, the tasks include general laboratory maintenance tasks together with the rest of the team.

The performance of the tasks requires broad animal handling experience and a sense of responsibility for the quality and ethics of research. The cell culture experience and qPCR technology management are to your advantage.
The work begins according to the agreement. Inquiries, applications and a CV with salary requests by the address mentioned below by Oct 8th 2021.
E-mail: recruitment@admescope.com

Admescope Oy (www.admescope.com) provides ADME-Tox research services to pharmaceutical companies. The rapidly growing company is specialized in drug metabolism, drug-drug interactions, quantitative bioanalytics and pharmacokinetics studies. The company offers versatile and challenging tasks as a partner for international pharma and biotech companies. There are currently customers in 29 countries, in four continents. Since 2020, Admescope has been part of the Dutch Symeres Group, which employs approximately 500 people in the Netherlands, Finland, Sweden and the Czech Republic.

  • Application ends: 08.10.2021